Pensioenverevening na echtscheiding

 

 

Verevening volgens de Wet Verevening Pensioenrechten
bij echtscheiding

Inzake Jan Jansen

Geboortedatum werknemer   01-08-1950 (man)
Geboortedatum (ex)partner 01-06-1943 (vrouw)

Ingang ouderdomspensioen  01-08-2010
Tijdelijk O.P. tot        01-08-2015
Eindleeftijd              65jr. 00mnd. (zowel tijdelijk O.P. als W.P.) 

Echtscheidingsdatum       03-08-2000

Opgebouwde pensioenrechten tot echtscheidingsdatum: 
                          Pensioen Waarde     
Ouderdomspensioen :      10000     83098
Weduwenpensioen :        10000     19663
Tijdelijk O.P.            5000     14053
Tijdelijk W.P.               0         0
Waarde totale pensioenaanspraken: 116814

De pensioenverdeling:
ten behoeve van:     Werknemer (ex)Partner 
Ouderdomspensioen        5000 Cessie 5000
Tijdelijk O.P.           2500 Cessie 2500
Weduwenpensioen         10000
Tijdelijk W.P.                          0
Waarde )                59780 1)    57034

1)inclusief de waarde van het verval van de cessie dat
optreedt na het overlijden van de ex-partner


Conversie.
In theorie zou de (ex) partner het totaal bedrag van 
groot 57034 kunnen aanwenden voor een geheel 
verzelfstandigde uitkering.
Van dit kapitaal zou een direct ingaande lijfrente kunnen
worden ingekocht groot 3557 per jaar.

TOELICHTING
Zonder conversie dient de vereveningsplichtige de werknemer)
50% van zijn, gedurende zijn huwelijk opgebouwde
pensioenaanspraken aan zijn ex partner af te staan. (Cessie) 
Tevens ontvangt de partner het opgebouwde nabestaande
pensioen ingevolge artikel 8a van de PSW
Na overlijden van de partner wordt het pensioen van de
werknemer weer hersteld. Na conversie heeft de partner
recht op een zelfstandig ouderdomspensioen.In dat geval
vervalt uiteraard het bijzonder partnerpensioen en zal na 
overlijden van de ex-partner ook geen herstel van de
pensioenaanspraken plaats vinden
Het zal duidelijk zijn, dat conversie slechts kan geschieden
als de pensioenverzekeraar medewerking verleent.

Berekeningsgrondslagen:
Sterftetafel GBM/GBV 90-95
Sekse-afhankelijk
Leeftijdscorrectie mannen  -2
Leeftijdscorrectie vrouwen -2
Rekenrente 4
Uitkeringswijze Maand achteraf 
PENSIOEN VERDELING NA ECHTSCHEIDING Boon/Van Loon 

Inzake Jan Jansen

Geboortedatum werknemer   01-08-1950 (man)
Geboortedatum (ex)partner 01-06-1943 (vrouw)

Ingang ouderdomspensioen  01-08-2010
Tijdelijk O.P. tot        01-08-2015
Eindleeftijd              65jr. 00mnd. (zowel tijdelijk O.P. als W.P.) 

Echtscheidingsdatum       03-08-2000

Opgebouwde pensioenrechten tot echtscheidingsdatum: 
                         Pensioen      Waarde 
Ouderdomspensioen :         10000       83098
Weduwenpensioen :           10000       19663
Tijdelijk O.P.               5000       14053
Tijdelijk W.P.                  0           0
Waarde totale pensioenaanspraken:      116814

De pensioenverdeling:
ten behoeve van:        Werknemer (ex)Partner 
Ouderdomspensioen            3749 Cessie 6251
Tijdelijk O.P.               5000 Cessie    0
Weduwenpensioen                         10000
Tijdelijk W.P. 0
Waarde (50%)                58407 1) 58407

1)inclusief de waarde van het verval van de cessie dat
optreedt na het overlijden van de ex-partnerBerekeningsgrondslagen:
Sterftetafel GBM/GBV 90-95
Sekse-afhankelijk
Leeftijdscorrectie mannen  -2
Leeftijdscorrectie vrouwen -2
Rekenrente 4
Uitkeringswijze Maand achteraf 

Uiteraard met veel achtergrond informatie